Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 100% 100% 0%
2021 13 100% 100% 0%
2020 22 90.909% 90.909% 0%
2019 17 88.235% 88.235% 0%
2018 17 88.235% 93.75% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 72
  97%
  99%
  1%
7000418 12
  92%
  100%
  8%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
2500786 250
  78%
  85%
  8%
7000501 17
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2021 7000255 86
  95%
  98%
  2%
7000418 18
  89%
  94%
  6%
7000500 13
  100%
  100%
  0%
2500786 230
  77%
  82%
  5%
7000501 20
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 93
  95%
  99%
  4%
7000418 19
  100%
  100%
  0%
7000500 22
  91%
  91%
  0%
2500786 256
  87%
  91%
  5%
7000501 15
  93%
  93%
  0%
2019 7000255 64
  94%
  97%
  3%
7000418 16
  94%
  100%
  6%
7000500 17
  88%
  88%
  0%
2500786 233
  75%
  81%
  7%
7000501 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 70
  97%
  100%
  3%
7000418 7
  100%
  100%
  0%
7000500 17
  88%
  94%
  6%
2500786 224
  78%
  84%
  8%
7000501 20
  95%
  95%
  0%
2017 2500786 233
  82%
  91%
  10%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 247
  83%
  88%
  5%
2015 2500786 211
  85%
  89%
  5%
2014 2500786 275
  88%
  93%
  6%
2013 2500786 306
  73%
  78%
  7%
2012 2500786 292
  71%
  80%
  11%
2011 2500786 254
  71%
  80%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 72 1% 1% 49% 46% 1% 1%
7000418 12 0% 8% 42% 42% 0% 8%
7000500 16 13% 0% 56% 31% 0% 0%
2500786 250 0% 0% 7% 71% 14% 8%
7000501 17 0% 0% 47% 53% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2021 7000255 86 5% 7% 55% 29% 2% 2%
7000418 18 33% 0% 50% 6% 6% 6%
7000500 13 8% 0% 54% 38% 0% 0%
2500786 230 0% 0% 23% 54% 17% 5%
7000501 20 5% 0% 20% 75% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2020 7000255 93 5% 4% 32% 53% 1% 4%
7000418 19 5% 5% 47% 42% 0% 0%
7000500 22 9% 5% 41% 36% 9% 0%
2500786 256 1% 2% 21% 64% 8% 5%
7000501 15 7% 0% 27% 60% 7% 0%
2019 7000255 64 5% 0% 38% 52% 3% 3%
7000418 16 0% 6% 31% 56% 0% 6%
7000500 17 0% 0% 35% 53% 12% 0%
2500786 233 2% 1% 12% 59% 18% 7%
7000501 18 17% 0% 17% 67% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000255 70 7% 6% 50% 34% 0% 3%
7000418 7 0% 0% 29% 71% 0% 0%
7000500 17 0% 0% 18% 71% 6% 6%
2500786 224 1% 4% 13% 60% 15% 8%
7000501 20 25% 5% 5% 60% 5% 0%
2017 2500786 233 0% 3% 27% 52% 8% 10%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500786 247 2% 2% 28% 51% 12% 5%
2015 2500786 211 1% 3% 24% 56% 10% 5%
2014 2500786 275 1% 3% 25% 59% 7% 6%
2013 2500786 306 3% 4% 16% 50% 21% 7%
2012 2500786 292 2% 5% 13% 50% 18% 11%
2011 2500786 254 2% 3% 11% 54% 18% 11%