Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 86.364% 86.364% 0%
2021 23 86.957% 90.909% 4.348%
2020 21 95.238% 95.238% 0%
2019 22 95.455% 100% 4.545%
2018 22 90.909% 100% 9.091%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000500 22
  86%
  86%
  0%
2500786 230
  77%
  83%
  7%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 7000500 23
  87%
  91%
  4%
2500786 229
  79%
  87%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000500 21
  95%
  95%
  0%
2500786 232
  88%
  94%
  6%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2019 7000500 22
  95%
  100%
  5%
2500786 233
  85%
  98%
  12%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 7000500 22
  91%
  100%
  9%
2500786 234
  79%
  89%
  11%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2017 2500786 236
  75%
  86%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 237
  78%
  92%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500786 264
  83%
  92%
  10%
2014 2500786 247
  79%
  89%
  12%
2013 2500786 272
  74%
  85%
  14%
2012 2500786 254
  72%
  83%
  13%
2011 2500786 275
  80%
  92%
  13%
2010 2500786 254
  80%
  90%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000500 22 0% 0% 45% 36% 14% 0%
2500786 230 0% 0% 10% 67% 16% 7%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 7000500 23 0% 0% 39% 48% 9% 4%
2500786 229 1% 0% 15% 62% 11% 10%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000500 21 0% 5% 67% 24% 5% 0%
2500786 232 0% 0% 17% 71% 6% 6%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2019 7000500 22 5% 0% 77% 14% 0% 5%
2500786 233 0% 3% 35% 46% 2% 12%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 7000500 22 0% 5% 59% 27% 0% 9%
2500786 234 1% 2% 24% 53% 10% 11%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2017 2500786 236 0% 1% 31% 43% 13% 12%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500786 237 2% 1% 33% 43% 7% 14%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500786 264 1% 2% 30% 50% 7% 10%
2014 2500786 247 2% 4% 24% 49% 9% 12%
2013 2500786 272 3% 0% 27% 44% 13% 14%
2012 2500786 254 1% 1% 24% 45% 15% 13%
2011 2500786 275 2% 3% 23% 53% 7% 13%
2010 2500786 254 2% 1% 22% 56% 9% 11%