Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 94.118% 100% 5.882%
2021 24 100% 100% 0%
2020 11 90.909% 100% 9.091%
2019 17 100% 100% 0%
2018 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 58
  100%
  100%
  0%
7000418 20
  85%
  94%
  10%
7000500 17
  94%
  100%
  6%
2500786 254
  84%
  88%
  5%
7001206 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2021 7000255 65
  98%
  100%
  2%
7000418 18
  89%
  100%
  11%
7000500 24
  100%
  100%
  0%
2500786 243
  82%
  87%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 65
  97%
  98%
  2%
7000418 18
  89%
  89%
  0%
7000500 11
  91%
  100%
  9%
2500786 246
  85%
  88%
  4%
2019 7000255 55
  98%
  98%
  0%
7000418 22
  95%
  100%
  5%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2500786 287
  90%
  95%
  5%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 59
  100%
  100%
  0%
7000418 22
  86%
  90%
  5%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
2500786 247
  72%
  77%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 240
  79%
  83%
  5%
1355 28
  0%
  0%
  100%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2500786 259
  85%
  92%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500786 275
  79%
  87%
  9%
2014 2500786 285
  79%
  88%
  10%
2013 2500786 295
  75%
  84%
  11%
2012 2500786 188
  81%
  91%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 58 5% 16% 79% 0% 0% 0%
7000418 20 0% 0% 45% 40% 5% 10%
7000500 17 18% 12% 59% 6% 0% 6%
2500786 254 3% 6% 34% 41% 11% 5%
7001206 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 0% 0% 67%
2021 7000255 65 6% 9% 66% 15% 0% 2%
7000418 18 0% 11% 67% 11% 0% 11%
7000500 24 17% 8% 42% 33% 0% 0%
2500786 243 2% 7% 32% 40% 13% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000255 65 3% 11% 69% 14% 2% 2%
7000418 18 28% 11% 44% 6% 11% 0%
7000500 11 9% 0% 45% 36% 0% 9%
2500786 246 2% 1% 33% 48% 11% 4%
2019 7000255 55 4% 7% 53% 35% 2% 0%
7000418 22 0% 5% 50% 41% 0% 5%
7000500 17 6% 6% 59% 29% 0% 0%
2500786 287 0% 2% 55% 33% 5% 5%
1353 96 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 7000255 59 3% 0% 73% 24% 0% 0%
7000418 22 0% 0% 32% 55% 9% 5%
7000500 16 0% 6% 56% 38% 0% 0%
2500786 247 2% 2% 18% 50% 21% 6%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500786 240 1% 4% 21% 53% 16% 5%
1355 28 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2016 2500786 259 2% 5% 47% 30% 8% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500786 275 2% 3% 33% 41% 12% 9%
2014 2500786 285 1% 1% 35% 41% 11% 10%
2013 2500786 295 0% 3% 25% 46% 14% 11%
2012 2500786 188 2% 1% 30% 48% 8% 11%