Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 100% 100% 0%
2021 25 100% 100% 0%
2020 18 100% 100% 0%
2019 14 100% 100% 0%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 73
  92%
  97%
  5%
7000500 9
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 63
  89%
  98%
  10%
7000500 25
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2020 2500257 62
  95%
  100%
  5%
7000500 18
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 65
  95%
  100%
  5%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 59
  93%
  98%
  5%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 58
  88%
  94%
  7%
2016 2500257 65
  95%
  98%
  3%
2015 2500257 68
  93%
  97%
  4%
2014 2500257 68
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 73 3% 0% 74% 15% 3% 5%
7000500 9 11% 0% 67% 22% 0% 0%
2021 2500257 63 2% 0% 56% 32% 2% 10%
7000500 25 12% 16% 60% 12% 0% 0%
1353 64 0% 0% 0% 75% 0% 25%
2020 2500257 62 3% 0% 79% 13% 0% 5%
7000500 18 6% 6% 83% 6% 0% 0%
2019 2500257 65 2% 12% 82% 0% 0% 5%
7000500 14 14% 29% 50% 7% 0% 0%
2018 2500257 59 2% 2% 73% 17% 2% 5%
7000500 15 20% 0% 73% 7% 0% 0%
2017 2500257 58 2% 2% 66% 19% 5% 7%
2016 2500257 65 5% 0% 66% 25% 2% 3%
2015 2500257 68 4% 9% 53% 26% 3% 4%
2014 2500257 68 4% 9% 57% 24% 0% 6%