Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000500 7
  100%
  100%
  0%
2500786 15
  93%
  100%
  7%
2021 2500786 20
  100%
  100%
  0%
2020 7000500 1
  100%
  100%
  0%
2500786 5
  80%
  100%
  20%
2019 2500786 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000500 7 0% 71% 29% 0% 0% 0%
2500786 15 7% 40% 47% 0% 0% 7%
2021 2500786 20 5% 95% 0% 0% 0% 0%
2020 7000500 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500786 5 0% 80% 0% 0% 0% 20%
2019 2500786 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%