Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 100% 100% 0%
2021 23 86.957% 86.957% 0%
2020 13 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 21 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 24
  100%
  100%
  0%
2500258 117
  98%
  100%
  2%
2021 7000501 23
  87%
  87%
  0%
2500258 116
  91%
  93%
  3%
2020 7000501 13
  100%
  100%
  0%
2500258 113
  88%
  88%
  0%
2019 7000501 15
  100%
  100%
  0%
2500258 104
  82%
  82%
  0%
2018 7000501 21
  100%
  100%
  0%
2500258 115
  87%
  88%
  1%
2017 2500258 109
  80%
  81%
  2%
2016 2500258 99
  82%
  84%
  2%
2015 2500258 105
  93%
  97%
  4%
2014 2500258 120
  85%
  90%
  6%
2013 2500258 156
  91%
  92%
  1%
2012 2500258 106
  86%
  88%
  3%
2011 2500258 99
  94%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 24 0% 0% 29% 71% 0% 0%
2500258 117 3% 0% 25% 70% 0% 2%
2021 7000501 23 9% 13% 61% 4% 13% 0%
2500258 116 0% 0% 55% 35% 7% 3%
2020 7000501 13 23% 0% 62% 15% 0% 0%
2500258 113 1% 1% 46% 39% 12% 0%
2019 7000501 15 20% 7% 53% 20% 0% 0%
2500258 104 0% 0% 20% 61% 18% 0%
2018 7000501 21 14% 5% 43% 38% 0% 0%
2500258 115 3% 1% 38% 43% 12% 1%
2017 2500258 109 2% 2% 29% 47% 18% 2%
2016 2500258 99 2% 4% 20% 56% 16% 2%
2015 2500258 105 3% 2% 31% 57% 3% 4%
2014 2500258 120 0% 0% 25% 60% 9% 6%
2013 2500258 156 0% 2% 28% 62% 8% 1%
2012 2500258 106 3% 4% 18% 61% 11% 3%
2011 2500258 99 0% 4% 19% 71% 3% 3%