Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 12 91.667% 100% 8.333%
2020 17 94.118% 94.118% 0%
2019 19 100% 100% 0%
2018 13 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 17
  100%
  100%
  0%
2500258 100
  98%
  98%
  0%
2021 7000501 12
  92%
  100%
  8%
2500258 115
  100%
  100%
  0%
2020 7000501 17
  94%
  94%
  0%
2500258 115
  98%
  98%
  0%
2019 7000501 19
  100%
  100%
  0%
2500258 113
  92%
  95%
  4%
2018 7000501 13
  100%
  100%
  0%
2500258 120
  84%
  90%
  7%
2017 2500258 114
  75%
  79%
  6%
2016 2500258 119
  81%
  85%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500258 134
  81%
  82%
  2%
2014 2500258 123
  75%
  79%
  5%
2013 2500258 156
  87%
  90%
  4%
2012 2500258 189
  76%
  82%
  8%
2011 2500258 139
  60%
  65%
  9%
2010 2500258 130
  70%
  72%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 17 12% 0% 82% 6% 0% 0%
2500258 100 0% 3% 58% 37% 2% 0%
2021 7000501 12 0% 42% 50% 0% 0% 8%
2500258 115 3% 15% 73% 9% 0% 0%
2020 7000501 17 12% 6% 59% 18% 6% 0%
2500258 115 3% 1% 29% 66% 2% 0%
2019 7000501 19 16% 26% 53% 5% 0% 0%
2500258 113 1% 3% 23% 65% 4% 4%
2018 7000501 13 15% 0% 23% 62% 0% 0%
2500258 120 1% 3% 23% 57% 9% 7%
2017 2500258 114 2% 1% 17% 55% 19% 6%
2016 2500258 119 0% 1% 18% 61% 14% 5%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500258 134 2% 2% 24% 52% 17% 2%
2014 2500258 123 0% 2% 20% 53% 20% 5%
2013 2500258 156 0% 3% 29% 54% 10% 4%
2012 2500258 189 1% 1% 11% 64% 16% 8%
2011 2500258 139 2% 1% 8% 48% 32% 9%
2010 2500258 130 1% 1% 18% 51% 27% 3%