Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 94.444% 94.444% 0%
2021 19 89.474% 94.444% 5.263%
2020 17 94.118% 94.118% 0%
2019 16 100% 100% 0%
2018 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 18
  94%
  94%
  0%
2500258 128
  74%
  79%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 7000501 19
  89%
  94%
  5%
2500258 127
  82%
  85%
  3%
2020 7000501 17
  94%
  94%
  0%
2500258 108
  81%
  86%
  6%
2019 7000501 16
  100%
  100%
  0%
2500258 102
  97%
  100%
  3%
2018 7000501 17
  100%
  100%
  0%
2500258 102
  95%
  100%
  5%
2017 2500258 114
  91%
  99%
  8%
1355 14
  0%
  0%
  100%
2016 2500258 109
  87%
  96%
  9%
2015 2500258 114
  86%
  92%
  7%
2014 2500258 125
  93%
  98%
  6%
2013 2500258 119
  83%
  89%
  7%
2012 2500258 169
  86%
  95%
  10%
2011 2500258 141
  81%
  89%
  9%
2010 2500258 136
  82%
  89%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 18 0% 0% 17% 78% 6% 0%
2500258 128 2% 0% 13% 59% 20% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 7000501 19 11% 0% 47% 32% 5% 5%
2500258 127 0% 0% 13% 69% 15% 3%
2020 7000501 17 6% 0% 24% 65% 6% 0%
2500258 108 1% 0% 21% 58% 13% 6%
2019 7000501 16 19% 6% 69% 6% 0% 0%
2500258 102 0% 2% 39% 56% 0% 3%
2018 7000501 17 29% 24% 47% 0% 0% 0%
2500258 102 0% 9% 63% 24% 0% 5%
2017 2500258 114 5% 5% 40% 40% 1% 8%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500258 109 4% 6% 44% 33% 4% 9%
2015 2500258 114 4% 7% 46% 28% 7% 7%
2014 2500258 125 4% 2% 39% 47% 2% 6%
2013 2500258 119 3% 3% 37% 40% 10% 7%
2012 2500258 169 2% 2% 33% 49% 4% 10%
2011 2500258 141 1% 2% 31% 47% 10% 9%
2010 2500258 136 2% 1% 29% 51% 10% 7%