Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 95.238% 95.238% 0%
2021 21 90.476% 95% 4.762%
2020 21 90.476% 95% 4.762%
2019 25 96% 100% 4%
2018 21 57.143% 80% 28.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 21
  95%
  95%
  0%
2500258 135
  86%
  88%
  2%
2021 7000501 21
  90%
  95%
  5%
2500258 130
  78%
  84%
  6%
2020 7000501 21
  90%
  95%
  5%
2500258 136
  82%
  93%
  11%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2019 7000501 25
  96%
  100%
  4%
2500258 124
  81%
  94%
  13%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000501 21
  57%
  80%
  29%
2500258 126
  75%
  82%
  9%
1355 28
  0%
  0%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500258 144
  76%
  88%
  14%
2016 2500258 159
  65%
  76%
  14%
2015 2500258 147
  64%
  73%
  13%
2014 2500258 151
  72%
  79%
  10%
2013 2500258 166
  70%
  75%
  5%
2012 2500258 178
  63%
  70%
  9%
2011 2500258 224
  64%
  75%
  14%
2010 2500258 181
  50%
  57%
  12%
2009 2500258 163
  68%
  79%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 21 0% 19% 76% 0% 5% 0%
2500258 135 2% 1% 40% 42% 12% 2%
2021 7000501 21 10% 10% 57% 14% 5% 5%
2500258 130 1% 1% 25% 52% 15% 6%
2020 7000501 21 5% 19% 48% 19% 5% 5%
2500258 136 1% 1% 53% 28% 7% 11%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2019 7000501 25 4% 12% 68% 12% 0% 4%
2500258 124 2% 3% 56% 19% 6% 13%
1353 32 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2018 7000501 21 10% 0% 29% 19% 14% 29%
2500258 126 0% 4% 29% 42% 17% 9%
1355 28 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500258 144 1% 4% 27% 42% 10% 14%
2016 2500258 159 1% 1% 28% 35% 21% 14%
2015 2500258 147 0% 0% 13% 51% 23% 13%
2014 2500258 151 1% 3% 9% 59% 19% 10%
2013 2500258 166 0% 0% 22% 48% 24% 5%
2012 2500258 178 0% 1% 12% 51% 28% 9%
2011 2500258 224 0% 0% 4% 60% 22% 14%
2010 2500258 181 0% 0% 8% 41% 38% 12%
2009 2500258 163 1% 0% 18% 49% 18% 14%