Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 20 95% 100% 5%
2020 24 87.5% 100% 12.5%
2019 24 87.5% 95.455% 8.333%
2018 23 65.217% 93.75% 30.435%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 20
  100%
  100%
  0%
2500258 107
  84%
  87%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 7000501 20
  95%
  100%
  5%
2500258 121
  92%
  97%
  5%
2020 7000501 24
  88%
  100%
  12%
2500258 106
  86%
  91%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 7000501 24
  88%
  95%
  8%
2500258 98
  94%
  96%
  2%
2018 7000501 23
  65%
  94%
  30%
2500258 104
  91%
  95%
  4%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2017 2500258 104
  88%
  98%
  10%
1355 14
  0%
  0%
  100%
2016 2500258 93
  89%
  93%
  4%
2015 2500258 114
  90%
  100%
  10%
2014 2500258 114
  87%
  90%
  4%
2013 2500258 114
  90%
  97%
  7%
2012 2500258 154
  94%
  99%
  5%
2011 2500258 112
  91%
  100%
  9%
2010 2500258 113
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 20 0% 0% 5% 95% 0% 0%
2500258 107 0% 0% 15% 69% 13% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 7000501 20 0% 0% 45% 50% 0% 5%
2500258 121 0% 0% 25% 67% 3% 5%
2020 7000501 24 0% 0% 29% 58% 0% 13%
2500258 106 1% 0% 13% 72% 8% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 7000501 24 4% 0% 17% 67% 4% 8%
2500258 98 1% 0% 36% 57% 4% 2%
2018 7000501 23 0% 0% 9% 57% 4% 30%
2500258 104 0% 0% 22% 69% 5% 4%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500258 104 2% 0% 31% 56% 2% 10%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500258 93 1% 0% 31% 57% 6% 4%
2015 2500258 114 4% 1% 50% 36% 0% 10%
2014 2500258 114 2% 3% 20% 62% 10% 4%
2013 2500258 114 0% 0% 25% 66% 3% 7%
2012 2500258 154 1% 0% 33% 60% 1% 5%
2011 2500258 112 2% 0% 44% 46% 0% 9%
2010 2500258 113 0% 0% 50% 40% 0% 11%