Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 82.609% 90.476% 8.696%
2021 16 93.75% 93.75% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 63
  100%
  100%
  0%
7000418 14
  93%
  93%
  0%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2500786 268
  81%
  82%
  1%
7000501 23
  83%
  90%
  9%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 7000255 64
  98%
  100%
  2%
7000418 19
  79%
  88%
  11%
7000500 21
  95%
  95%
  0%
2500786 219
  78%
  80%
  3%
7000501 16
  94%
  94%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 66
  92%
  95%
  3%
7000418 26
  92%
  96%
  4%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
2500786 254
  92%
  94%
  2%
7000501 20
  100%
  100%
  0%
2019 7000255 54
  100%
  100%
  0%
7000418 12
  100%
  100%
  0%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
2500786 246
  89%
  92%
  3%
7000501 21
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 59
  98%
  98%
  0%
7000418 10
  80%
  80%
  0%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
2500786 233
  87%
  91%
  5%
7000501 11
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 244
  89%
  92%
  3%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2500786 232
  85%
  91%
  6%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2015 2500786 244
  89%
  93%
  4%
2014 2500786 254
  85%
  93%
  8%
2013 2500786 271
  86%
  95%
  10%
2012 2500786 202
  89%
  95%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 63 5% 17% 51% 27% 0% 0%
7000418 14 7% 7% 21% 57% 7% 0%
7000500 15 13% 0% 40% 47% 0% 0%
2500786 268 1% 1% 24% 55% 18% 1%
7000501 23 0% 0% 30% 52% 9% 9%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 7000255 64 5% 3% 61% 28% 0% 2%
7000418 19 5% 0% 53% 21% 11% 11%
7000500 21 10% 0% 38% 48% 5% 0%
2500786 219 1% 0% 25% 50% 19% 3%
7000501 16 6% 0% 19% 69% 6% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000255 66 5% 5% 55% 27% 5% 3%
7000418 26 12% 0% 50% 31% 4% 4%
7000500 16 6% 6% 81% 6% 0% 0%
2500786 254 2% 2% 45% 43% 6% 2%
7000501 20 15% 0% 40% 45% 0% 0%
2019 7000255 54 4% 11% 81% 4% 0% 0%
7000418 12 0% 25% 67% 8% 0% 0%
7000500 16 6% 6% 63% 25% 0% 0%
2500786 246 1% 1% 43% 44% 7% 3%
7000501 21 24% 24% 19% 33% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000255 59 5% 20% 47% 25% 2% 0%
7000418 10 0% 0% 40% 40% 20% 0%
7000500 14 7% 21% 43% 29% 0% 0%
2500786 233 2% 4% 33% 47% 8% 5%
7000501 11 0% 9% 18% 73% 0% 0%
2017 2500786 244 2% 2% 45% 39% 8% 3%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2016 2500786 232 1% 6% 44% 34% 9% 6%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2015 2500786 244 2% 1% 41% 45% 7% 4%
2014 2500786 254 2% 5% 34% 44% 7% 8%
2013 2500786 271 2% 5% 35% 44% 4% 10%
2012 2500786 202 3% 6% 37% 43% 5% 6%