Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 100% 100% 0%
2021 25 92% 92% 0%
2020 31 83.871% 83.871% 0%
2019 18 44.444% 44.444% 0%
2018 24 91.667% 91.667% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 79
  99%
  99%
  0%
7000418 19
  84%
  89%
  5%
7000500 21
  95%
  95%
  0%
2500786 261
  94%
  94%
  0%
7000501 23
  100%
  100%
  0%
2021 7000255 87
  86%
  86%
  0%
7000418 19
  100%
  100%
  0%
7000500 21
  90%
  90%
  0%
2500786 256
  76%
  78%
  2%
7000501 25
  92%
  92%
  0%
2020 7000255 83
  99%
  99%
  0%
7000418 21
  100%
  100%
  0%
7000500 17
  94%
  94%
  0%
2500786 248
  80%
  83%
  4%
7000501 31
  84%
  84%
  0%
2019 7000255 78
  97%
  97%
  0%
7000418 19
  89%
  89%
  0%
7000500 19
  89%
  89%
  0%
2500786 224
  80%
  80%
  0%
7000501 18
  44%
  44%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 7000255 68
  99%
  100%
  1%
7000418 22
  95%
  95%
  0%
7000500 21
  95%
  95%
  0%
2500786 218
  89%
  91%
  2%
7000501 24
  92%
  92%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2017 2500786 222
  91%
  93%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 268
  88%
  91%
  4%
2015 2500786 219
  82%
  86%
  5%
2014 2500786 245
  86%
  91%
  5%
2013 2500786 243
  79%
  84%
  5%
2012 2500786 284
  86%
  91%
  5%
2011 2500786 231
  74%
  79%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 79 0% 14% 73% 11% 1% 0%
7000418 19 0% 0% 42% 42% 11% 5%
7000500 21 0% 0% 38% 57% 5% 0%
2500786 261 0% 0% 23% 70% 6% 0%
7000501 23 0% 0% 35% 65% 0% 0%
2021 7000255 87 1% 0% 7% 78% 14% 0%
7000418 19 0% 0% 42% 58% 0% 0%
7000500 21 0% 0% 10% 81% 10% 0%
2500786 256 0% 0% 12% 64% 22% 2%
7000501 25 0% 0% 16% 76% 8% 0%
2020 7000255 83 0% 0% 75% 24% 1% 0%
7000418 21 0% 14% 57% 29% 0% 0%
7000500 17 0% 0% 35% 59% 6% 0%
2500786 248 0% 5% 13% 62% 16% 4%
7000501 31 0% 3% 23% 58% 16% 0%
2019 7000255 78 0% 1% 33% 63% 3% 0%
7000418 19 5% 16% 63% 5% 11% 0%
7000500 19 0% 0% 68% 21% 11% 0%
2500786 224 0% 0% 25% 54% 20% 0%
7000501 18 0% 0% 17% 28% 56% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 7000255 68 1% 4% 62% 31% 0% 1%
7000418 22 0% 9% 73% 14% 5% 0%
7000500 21 5% 0% 29% 62% 5% 0%
2500786 218 2% 2% 39% 47% 9% 2%
7000501 24 0% 0% 58% 33% 8% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2017 2500786 222 2% 3% 32% 55% 7% 2%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500786 268 2% 3% 18% 65% 8% 4%
2015 2500786 219 2% 7% 26% 46% 13% 5%
2014 2500786 245 3% 7% 38% 38% 9% 5%
2013 2500786 243 2% 5% 36% 35% 15% 5%
2012 2500786 284 4% 8% 34% 40% 9% 5%
2011 2500786 231 1% 2% 23% 48% 20% 5%