Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 27 81.481% 81.481% 0%
2021 23 91.304% 91.304% 0%
2020 11 90.909% 100% 9.091%
2019 21 100% 100% 0%
2018 20 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 82
  99%
  99%
  0%
7000418 14
  79%
  92%
  14%
7000500 15
  93%
  100%
  7%
2500786 254
  84%
  87%
  4%
7000501 27
  81%
  81%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 7000255 73
  97%
  100%
  3%
7000418 21
  90%
  100%
  10%
7000500 14
  93%
  93%
  0%
2500786 232
  86%
  89%
  3%
7000501 23
  91%
  91%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2020 7000255 80
  98%
  100%
  2%
7000418 20
  100%
  100%
  0%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
2500786 229
  88%
  90%
  2%
7000501 11
  91%
  100%
  9%
2019 7000255 70
  94%
  99%
  4%
7000418 15
  100%
  100%
  0%
7000500 26
  100%
  100%
  0%
2500786 271
  93%
  95%
  2%
7000501 21
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 62
  87%
  87%
  0%
7000418 5
  80%
  100%
  20%
7000500 9
  89%
  89%
  0%
2500786 235
  82%
  91%
  10%
7000501 20
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 263
  85%
  89%
  4%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 238
  82%
  84%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500786 353
  89%
  92%
  4%
2014 2500786 240
  51%
  64%
  20%
2013 2500786 294
  75%
  80%
  6%
2012 2500786 187
  80%
  82%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 82 6% 20% 55% 18% 1% 0%
7000418 14 7% 7% 29% 36% 7% 14%
7000500 15 0% 0% 13% 80% 0% 7%
2500786 254 2% 6% 33% 43% 12% 4%
7000501 27 0% 0% 15% 67% 19% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 7000255 73 4% 5% 82% 5% 0% 3%
7000418 21 0% 0% 62% 29% 0% 10%
7000500 14 7% 7% 21% 57% 7% 0%
2500786 232 1% 4% 41% 38% 11% 3%
7000501 23 4% 9% 39% 39% 9% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 80 0% 0% 60% 20% 20% 0%
2020 7000255 80 3% 25% 50% 20% 0% 3%
7000418 20 5% 10% 50% 35% 0% 0%
7000500 21 5% 52% 24% 19% 0% 0%
2500786 229 2% 2% 49% 35% 10% 2%
7000501 11 0% 18% 36% 36% 0% 9%
2019 7000255 70 4% 46% 31% 13% 1% 4%
7000418 15 7% 7% 53% 33% 0% 0%
7000500 26 4% 19% 65% 12% 0% 0%
2500786 271 3% 7% 47% 37% 4% 2%
7000501 21 0% 14% 86% 0% 0% 0%
2018 7000255 62 2% 0% 35% 50% 13% 0%
7000418 5 0% 0% 80% 0% 0% 20%
7000500 9 0% 44% 33% 11% 11% 0%
2500786 235 2% 29% 32% 19% 8% 10%
7000501 20 20% 35% 35% 10% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500786 263 3% 14% 30% 38% 11% 4%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500786 238 3% 7% 34% 37% 15% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500786 353 1% 6% 32% 49% 8% 4%
2014 2500786 240 2% 3% 19% 28% 29% 20%
2013 2500786 294 2% 1% 24% 49% 19% 6%
2012 2500786 187 1% 3% 30% 45% 18% 3%