Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 100% 100% 0%
2021 26 80.769% 80.769% 0%
2020 28 89.286% 89.286% 0%
2019 12 83.333% 90.909% 8.333%
2018 32 90.625% 90.625% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 67
  97%
  98%
  1%
7000418 18
  89%
  100%
  11%
7000500 22
  95%
  100%
  5%
2500786 245
  90%
  93%
  4%
7000501 25
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 7000255 96
  94%
  95%
  1%
7000418 14
  100%
  100%
  0%
7000500 22
  77%
  77%
  0%
2500786 249
  81%
  84%
  4%
7000501 26
  81%
  81%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 7000255 89
  85%
  87%
  2%
7000418 20
  100%
  100%
  0%
7000500 15
  93%
  93%
  0%
2500786 251
  88%
  92%
  5%
7000501 28
  89%
  89%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 7000255 81
  95%
  99%
  4%
7000418 21
  90%
  100%
  10%
7000500 17
  94%
  94%
  0%
2500786 212
  83%
  90%
  8%
7000501 12
  83%
  91%
  8%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2018 7000255 67
  85%
  85%
  0%
7000418 21
  95%
  95%
  0%
7000500 30
  93%
  93%
  0%
2500786 249
  91%
  94%
  4%
7000501 32
  91%
  91%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 238
  71%
  77%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 294
  83%
  88%
  6%
2015 2500786 238
  65%
  92%
  29%
2014 2500786 274
  80%
  87%
  8%
2013 2500786 291
  71%
  84%
  15%
2012 2500786 297
  78%
  84%
  7%
2011 2500786 227
  70%
  75%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 67 3% 3% 69% 22% 1% 1%
7000418 18 0% 6% 61% 22% 0% 11%
7000500 22 0% 5% 64% 27% 0% 5%
2500786 245 0% 0% 42% 47% 7% 4%
7000501 25 0% 4% 52% 44% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 7000255 96 3% 0% 41% 50% 5% 1%
7000418 14 0% 0% 79% 21% 0% 0%
7000500 22 0% 0% 18% 59% 23% 0%
2500786 249 1% 0% 23% 56% 16% 4%
7000501 26 0% 0% 4% 77% 19% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000255 89 0% 0% 33% 53% 12% 2%
7000418 20 0% 0% 75% 25% 0% 0%
7000500 15 0% 7% 27% 60% 7% 0%
2500786 251 1% 2% 35% 50% 8% 5%
7000501 28 4% 0% 21% 64% 11% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 7000255 81 5% 4% 65% 21% 1% 4%
7000418 21 0% 0% 71% 14% 0% 10%
7000500 17 0% 18% 41% 35% 6% 0%
2500786 212 3% 1% 35% 43% 9% 8%
7000501 12 0% 8% 42% 33% 8% 8%
1353 64 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2018 7000255 67 1% 0% 15% 69% 15% 0%
7000418 21 0% 0% 52% 43% 5% 0%
7000500 30 3% 0% 27% 63% 7% 0%
2500786 249 1% 1% 40% 49% 6% 4%
7000501 32 6% 0% 31% 53% 9% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2017 2500786 238 1% 2% 23% 45% 21% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500786 294 1% 1% 34% 47% 12% 6%
2015 2500786 238 1% 1% 27% 36% 5% 29%
2014 2500786 274 1% 3% 34% 41% 12% 8%
2013 2500786 291 2% 5% 25% 39% 14% 15%
2012 2500786 297 1% 1% 30% 46% 15% 7%
2011 2500786 227 0% 2% 16% 52% 24% 6%