Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 96.154% 96.154% 0%
2021 24 75% 75% 0%
2020 26 84.615% 84.615% 0%
2019 16 68.75% 68.75% 0%
2018 25 92% 95.833% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 73
  92%
  92%
  0%
7000418 21
  90%
  95%
  5%
7000500 20
  100%
  100%
  0%
2500786 244
  88%
  88%
  0%
7000501 26
  96%
  96%
  0%
2021 7000255 94
  95%
  95%
  0%
7000418 16
  94%
  100%
  6%
7000500 21
  95%
  95%
  0%
2500786 238
  82%
  86%
  4%
7000501 24
  75%
  75%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 87
  87%
  87%
  0%
7000418 19
  95%
  95%
  0%
7000500 16
  94%
  100%
  6%
2500786 283
  90%
  93%
  4%
7000501 26
  85%
  85%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 7000255 75
  89%
  89%
  0%
7000418 18
  94%
  94%
  0%
7000500 22
  91%
  91%
  0%
2500786 264
  70%
  75%
  7%
7000501 16
  69%
  69%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 72
  97%
  100%
  3%
7000418 19
  95%
  95%
  0%
7000500 23
  83%
  90%
  9%
2500786 248
  69%
  73%
  5%
7000501 25
  92%
  96%
  4%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 298
  78%
  81%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 294
  61%
  61%
  1%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2015 2500786 264
  78%
  81%
  3%
2014 2500786 337
  73%
  76%
  4%
2013 2500786 285
  49%
  74%
  34%
2012 2500786 304
  75%
  79%
  5%
2011 2500786 227
  59%
  60%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 73 1% 0% 47% 44% 8% 0%
7000418 21 0% 0% 19% 71% 5% 5%
7000500 20 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2500786 244 0% 0% 16% 72% 11% 0%
7000501 26 0% 0% 15% 81% 4% 0%
2021 7000255 94 2% 5% 49% 38% 5% 0%
7000418 16 6% 0% 69% 19% 0% 6%
7000500 21 0% 0% 29% 67% 5% 0%
2500786 238 1% 1% 33% 47% 14% 4%
7000501 24 0% 0% 13% 63% 25% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 7000255 87 0% 0% 28% 60% 13% 0%
7000418 19 5% 0% 74% 16% 5% 0%
7000500 16 0% 0% 50% 44% 0% 6%
2500786 283 1% 1% 27% 60% 6% 4%
7000501 26 8% 0% 38% 38% 15% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 7000255 75 0% 0% 27% 63% 11% 0%
7000418 18 0% 0% 33% 61% 6% 0%
7000500 22 0% 0% 41% 50% 9% 0%
2500786 264 2% 1% 15% 52% 23% 7%
7000501 16 0% 0% 19% 50% 31% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000255 72 4% 1% 28% 64% 0% 3%
7000418 19 0% 0% 32% 63% 5% 0%
7000500 23 0% 0% 13% 70% 9% 9%
2500786 248 0% 1% 15% 52% 26% 5%
7000501 25 8% 4% 24% 56% 4% 4%
1353 64 25% 0% 0% 75% 0% 0%
2017 2500786 298 1% 2% 31% 43% 18% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500786 294 0% 1% 14% 45% 39% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500786 264 1% 1% 29% 48% 18% 3%
2014 2500786 337 1% 4% 17% 51% 23% 4%
2013 2500786 285 2% 1% 11% 36% 17% 34%
2012 2500786 304 1% 1% 18% 56% 20% 5%
2011 2500786 227 0% 0% 18% 41% 39% 2%