Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 91.304% 91.304% 0%
2021 21 85.714% 85.714% 0%
2020 23 95.652% 95.652% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 18 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 77
  96%
  97%
  1%
7000418 19
  95%
  95%
  0%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2500786 234
  89%
  93%
  4%
7000501 23
  91%
  91%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 7000255 90
  89%
  89%
  0%
7000418 19
  100%
  100%
  0%
7000500 20
  95%
  100%
  5%
2500786 240
  92%
  95%
  3%
7000501 21
  86%
  86%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 82
  89%
  94%
  5%
7000418 18
  100%
  100%
  0%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
2500786 256
  91%
  95%
  4%
7000501 23
  96%
  96%
  0%
2019 7000255 78
  99%
  100%
  1%
7000418 19
  100%
  100%
  0%
7000500 20
  100%
  100%
  0%
2500786 244
  89%
  91%
  2%
7000501 17
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 74
  95%
  97%
  3%
7000418 19
  100%
  100%
  0%
2500786 261
  90%
  92%
  3%
7000501 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 257
  81%
  84%
  3%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 258
  83%
  86%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500786 283
  86%
  91%
  5%
2014 2500786 231
  80%
  82%
  3%
2013 2500786 282
  88%
  92%
  4%
2012 2500786 310
  85%
  88%
  4%
2011 2500786 311
  74%
  79%
  6%
2010 2500786 277
  79%
  85%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 77 4% 3% 44% 45% 3% 1%
7000418 19 26% 21% 37% 11% 5% 0%
7000500 17 18% 24% 41% 18% 0% 0%
2500786 234 2% 1% 35% 50% 6% 4%
7000501 23 0% 9% 57% 26% 9% 0%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 7000255 90 3% 1% 13% 71% 11% 0%
7000418 19 5% 11% 53% 32% 0% 0%
7000500 20 0% 15% 45% 35% 0% 5%
2500786 240 1% 3% 28% 60% 5% 3%
7000501 21 0% 5% 24% 57% 14% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000255 82 2% 7% 30% 49% 6% 5%
7000418 18 17% 39% 39% 6% 0% 0%
7000500 14 21% 14% 50% 14% 0% 0%
2500786 256 0% 4% 43% 44% 5% 4%
7000501 23 0% 13% 26% 57% 4% 0%
2019 7000255 78 5% 3% 56% 35% 0% 1%
7000418 19 11% 5% 84% 0% 0% 0%
7000500 20 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2500786 244 3% 5% 33% 48% 9% 2%
7000501 17 12% 0% 29% 59% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000255 74 4% 4% 41% 46% 3% 3%
7000418 19 11% 16% 32% 42% 0% 0%
2500786 261 2% 2% 22% 64% 7% 3%
7000501 18 0% 0% 61% 39% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2017 2500786 257 3% 5% 25% 49% 16% 3%
1353 32 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2016 2500786 258 3% 3% 28% 49% 13% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500786 283 2% 3% 31% 49% 9% 5%
2014 2500786 231 1% 5% 18% 56% 17% 3%
2013 2500786 282 3% 8% 32% 46% 7% 4%
2012 2500786 310 2% 2% 17% 65% 11% 4%
2011 2500786 311 1% 3% 19% 50% 20% 6%
2010 2500786 277 1% 4% 17% 57% 14% 7%