Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 95.238% 95.238% 0%
2021 22 95.455% 95.455% 0%
2020 26 96.154% 96.154% 0%
2019 34 88.235% 90.909% 2.941%
2018 25 28% 31.818% 12%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 79
  76%
  78%
  3%
7000418 22
  91%
  95%
  5%
7000500 21
  95%
  100%
  5%
2500786 229
  80%
  87%
  8%
7001206 1
  0%
  0%
  0%
7000501 21
  95%
  95%
  0%
2021 7000255 80
  89%
  93%
  5%
7000418 21
  95%
  95%
  0%
7000500 22
  91%
  91%
  0%
2500786 238
  86%
  91%
  5%
7000501 22
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 93
  95%
  95%
  0%
7000418 23
  96%
  96%
  0%
7000500 25
  92%
  92%
  0%
2500786 258
  87%
  91%
  5%
7000501 26
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000255 125
  94%
  96%
  2%
7000418 24
  92%
  96%
  4%
7000500 23
  87%
  95%
  9%
2500786 305
  84%
  94%
  11%
7000501 34
  88%
  91%
  3%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2018 7000255 98
  49%
  58%
  15%
7000418 22
  77%
  85%
  9%
7000500 23
  83%
  90%
  9%
2500786 288
  61%
  66%
  7%
7000501 25
  28%
  32%
  12%
2017 2500786 259
  62%
  68%
  10%
2016 2500786 250
  70%
  82%
  15%
2015 2500786 286
  81%
  90%
  9%
2014 2500786 297
  75%
  84%
  11%
2013 2500786 344
  61%
  70%
  14%
2012 2500786 323
  53%
  62%
  15%
2011 2500786 332
  63%
  83%
  24%
2010 2500786 276
  66%
  75%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 79 1% 1% 16% 57% 22% 3%
7000418 22 0% 0% 18% 73% 5% 5%
7000500 21 0% 0% 24% 71% 0% 5%
2500786 229 1% 2% 27% 51% 12% 8%
7001206 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
7000501 21 0% 0% 24% 71% 5% 0%
2021 7000255 80 0% 10% 34% 45% 6% 5%
7000418 21 0% 0% 62% 33% 5% 0%
7000500 22 0% 0% 36% 55% 9% 0%
2500786 238 0% 1% 32% 53% 9% 5%
7000501 22 0% 5% 23% 68% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000255 93 2% 0% 59% 33% 5% 0%
7000418 23 0% 0% 26% 70% 4% 0%
7000500 25 0% 0% 32% 60% 8% 0%
2500786 258 0% 0% 19% 68% 8% 5%
7000501 26 0% 0% 27% 69% 4% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000255 125 0% 0% 46% 47% 4% 2%
7000418 24 0% 0% 33% 58% 4% 4%
7000500 23 4% 0% 43% 39% 4% 9%
2500786 305 2% 1% 40% 42% 5% 11%
7000501 34 6% 0% 29% 53% 9% 3%
1353 64 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2018 7000255 98 0% 1% 5% 42% 36% 15%
7000418 22 5% 0% 32% 41% 14% 9%
7000500 23 4% 0% 30% 48% 9% 9%
2500786 288 1% 0% 16% 44% 32% 7%
7000501 25 0% 0% 4% 24% 60% 12%
2017 2500786 259 2% 0% 17% 43% 29% 10%
2016 2500786 250 1% 0% 27% 41% 16% 15%
2015 2500786 286 0% 2% 32% 47% 9% 9%
2014 2500786 297 2% 2% 30% 41% 14% 11%
2013 2500786 344 2% 2% 15% 42% 26% 14%
2012 2500786 323 0% 2% 14% 37% 32% 15%
2011 2500786 332 1% 1% 21% 40% 13% 24%
2010 2500786 276 0% 0% 19% 47% 22% 11%