Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 23 100% 100% 0%
2020 11 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 17
  100%
  100%
  0%
2500258 101
  100%
  100%
  0%
2021 7000501 23
  100%
  100%
  0%
2500258 112
  99%
  100%
  1%
2020 7000501 11
  100%
  100%
  0%
2500258 107
  99%
  99%
  0%
2019 7000501 15
  100%
  100%
  0%
2500258 96
  98%
  100%
  2%
2018 7000501 22
  100%
  100%
  0%
2500258 103
  96%
  96%
  0%
2017 2500258 102
  96%
  96%
  0%
2016 2500258 108
  90%
  90%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500258 107
  98%
  98%
  0%
2014 2500258 117
  98%
  99%
  1%
2013 2500258 114
  100%
  100%
  0%
2012 2500258 143
  99%
  99%
  1%
2011 2500258 118
  95%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 17 0% 0% 88% 12% 0% 0%
2500258 101 0% 2% 56% 42% 0% 0%
2021 7000501 23 9% 0% 87% 4% 0% 0%
2500258 112 0% 0% 70% 29% 0% 1%
2020 7000501 11 9% 18% 64% 9% 0% 0%
2500258 107 0% 0% 67% 32% 1% 0%
2019 7000501 15 7% 13% 67% 13% 0% 0%
2500258 96 1% 1% 44% 52% 0% 2%
2018 7000501 22 9% 0% 82% 9% 0% 0%
2500258 103 0% 0% 45% 51% 4% 0%
2017 2500258 102 1% 0% 29% 66% 4% 0%
2016 2500258 108 1% 0% 11% 78% 10% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500258 107 1% 0% 42% 55% 2% 0%
2014 2500258 117 3% 1% 42% 53% 1% 1%
2013 2500258 114 0% 3% 35% 62% 0% 0%
2012 2500258 143 0% 1% 44% 54% 1% 1%
2011 2500258 118 0% 4% 32% 58% 3% 3%