Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 94.444% 100% 5.556%
2021 24 83.333% 100% 16.667%
2020 21 85.714% 100% 14.286%
2019 9 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 64
  98%
  100%
  2%
7000418 18
  89%
  100%
  11%
7000500 27
  93%
  100%
  7%
2500786 205
  96%
  99%
  4%
7000501 18
  94%
  100%
  6%
2021 7000255 56
  93%
  100%
  7%
7000418 17
  100%
  100%
  0%
7000500 16
  94%
  100%
  6%
2500786 240
  93%
  98%
  5%
7000501 24
  83%
  100%
  17%
2020 7000255 65
  94%
  100%
  6%
7000418 7
  100%
  100%
  0%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2500786 239
  92%
  98%
  5%
7000501 21
  86%
  100%
  14%
2019 7000255 64
  95%
  100%
  5%
7000418 9
  100%
  100%
  0%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
2500786 217
  94%
  99%
  5%
7000501 9
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 58
  91%
  98%
  7%
7000418 13
  100%
  100%
  0%
7000500 4
  100%
  100%
  0%
2500786 229
  94%
  99%
  5%
7000501 6
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 221
  90%
  100%
  9%
2016 2500786 234
  93%
  99%
  6%
2015 2500786 239
  94%
  99%
  5%
2014 2500786 253
  92%
  99%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 64 6% 13% 69% 11% 0% 2%
7000418 18 11% 33% 44% 0% 0% 11%
7000500 27 11% 19% 59% 4% 0% 7%
2500786 205 2% 7% 76% 10% 0% 4%
7000501 18 6% 11% 56% 22% 0% 6%
2021 7000255 56 4% 4% 75% 11% 0% 7%
7000418 17 6% 35% 59% 0% 0% 0%
7000500 16 6% 19% 69% 0% 0% 6%
2500786 240 1% 6% 78% 8% 2% 5%
7000501 24 0% 21% 54% 8% 0% 17%
2020 7000255 65 3% 9% 77% 5% 0% 6%
7000418 7 0% 43% 57% 0% 0% 0%
7000500 15 7% 33% 53% 7% 0% 0%
2500786 239 2% 10% 69% 13% 2% 5%
7000501 21 10% 19% 52% 5% 0% 14%
2019 7000255 64 5% 50% 38% 3% 0% 5%
7000418 9 0% 67% 33% 0% 0% 0%
7000500 14 7% 71% 21% 0% 0% 0%
2500786 217 3% 37% 45% 9% 1% 5%
7000501 9 0% 33% 44% 22% 0% 0%
2018 7000255 58 2% 14% 67% 9% 2% 7%
7000418 13 0% 38% 54% 8% 0% 0%
7000500 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2500786 229 2% 14% 66% 12% 1% 5%
7000501 6 17% 17% 67% 0% 0% 0%
2017 2500786 221 4% 11% 64% 11% 0% 9%
2016 2500786 234 4% 15% 62% 12% 1% 6%
2015 2500786 239 5% 13% 63% 13% 1% 5%
2014 2500786 253 6% 9% 63% 14% 1% 8%