Erasmus Mundus en Dret, Ciència i Tecnologia/Erasmus Mundus in Law, Science and Technology

Codi RUCT : 1227. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2020 6
2019 6
2018 6
2017 6
2016 6
2015 6
2014 6
2013 6
2012 6

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2020 - 0% 0% 0%
2019 - 0% 0% 0%
2017 5 0% 100% 0%
2016 4 0% 100% 0%
2015 5 0% 100% 0%
2014 5 0% 100% 0%
2013 7 0% 100% 0%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2020 1 0% 100% 0%
2019 1 0% 100% 0%
2017 5 0% 100% 0%
2016 7 14.29% 100% 0%
2015 6 16.67% 100% 0%
2014 6 16.67% 100% 0%
2013 7 0% 100% 0%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2020 - 0% 0% 0% 0%
2019 - 0% 0% 0% 0%
2017 5 0% 0% 0% 100%
2016 4 0% 0% 0% 100%
2015 5 20% 0% 0% 80%
2014 5 0% 0% 0% 100%
2013 7 0% 0% 0% 100%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2020 1 0% 0% 0% 100%
2019 1 0% 0% 0% 100%
2017 5 0% 0% 0% 100%
2016 7 14.29% 0% 0% 85.71%
2015 6 16.67% 0% 0% 83.33%
2014 6 0% 0% 0% 100%
2013 7 0% 0% 0% 100%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2020 - 0%
2019 - 0%
2017 5 0%
2016 4 0%
2015 5 0%
2014 5 0%
2013 7 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2020 - - 0%
2019 - - 0%
2017 1 4 100%
2016 2 2 100%
2015 1 4 80%
2014 1 4 100%
2013 1 6 100%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2020 - 1 100%
2019 - 1 100%
2017 1 4 100%
2016 3 4 85.71%
2015 2 4 83.33%
2014 2 4 100%
2013 1 6 100%

Matriculats per sexe

Dones Homes