Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques

Codi RUCT : 5601291. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 7 0% 85.71% 14.29%
2020 7 0% 85.71% 14.29%
2019 10 0% 90% 10%
2018 11 0% 100% 0%
2017 11 0% 63.64% 36.36%
2016 7 14.29% 57.14% 42.86%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2021 42 0% 59.52% 40.48%
2020 41 0% 60.98% 39.02%
2019 37 2.7% 64.86% 35.14%
2018 30 3.33% 66.67% 33.33%
2017 21 4.76% 57.14% 42.86%
2016 10 10% 50% 50%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 7 0% 0% 14.29% 85.71%
2020 7 14.29% 0% 42.86% 42.86%
2019 10 20% 0% 10% 70%
2018 11 0% 18.18% 9.09% 72.73%
2017 11 54.55% 0% 9.09% 36.36%
2016 7 85.71% 0% 0% 14.29%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2021 42 21.43% 2.38% 14.29% 61.9%
2020 41 31.71% 4.88% 12.2% 51.22%
2019 37 37.84% 5.41% 5.41% 51.35%
2018 30 46.67% 6.67% 6.67% 40%
2017 21 71.43% 0% 4.76% 23.81%
2016 10 90% 0% 0% 10%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2021 7 0%
2020 7 0%
2019 10 0%
2018 11 0%
2017 11 0%
2016 7 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2021 4 3 85.71%
2020 5 2 85.71%
2019 4 6 80%
2018 7 4 90.91%
2017 4 7 81.82%
2016 6 1 71.43%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2021 24 18 83.33%
2020 23 18 82.93%
2019 19 18 81.08%
2018 15 15 73.33%
2017 9 12 66.67%
2016 6 4 60%

Matriculats per sexe

Dones Homes