Turisme

Codi RUCT : 5601361. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 4 0% 75% 25%
2021 7 0% 100% 0%
2020 5 0% 60% 40%
2019 7 0% 85.71% 14.29%
2018 3 0% 100% 0%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 19 0% 89.47% 10.53%
2021 17 0% 94.12% 5.88%
2020 15 0% 80% 20%
2019 10 0% 90% 10%
2018 4 0% 100% 0%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 4 0% 0% 0% 100%
2021 7 0% 28.57% 14.29% 57.14%
2020 5 0% 40% 20% 40%
2019 7 14.29% 28.57% 0% 57.14%
2018 3 0% 33.33% 0% 66.67%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 19 5.26% 5.26% 10.53% 78.95%
2021 17 5.88% 17.65% 11.76% 64.71%
2020 15 6.67% 33.33% 6.67% 53.33%
2019 10 10% 30% 0% 60%
2018 4 0% 50% 0% 50%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 4 0%
2021 7 0%
2020 5 0%
2019 7 14.29%
2018 3 33.33%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 3 1 100%
2021 4 3 85.71%
2020 4 1 100%
2019 3 4 85.71%
2018 1 2 66.67%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 9 10 94.74%
2021 8 9 88.24%
2020 8 7 86.67%
2019 4 6 80%
2018 2 2 75%

Matriculats per sexe

Dones Homes