Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2020 112 88% 97% 10%
2019 113 93% 98% 5%
2018 127 81% 85% 5%
2017 119 90% 93% 3%
2016 104 91% 92% 1%
2015 104 89% 100% 11%
2014 91 87% 95% 9%
2013 72 83% 97% 14%
2012 76 79% 91% 13%
2011 60 77% 92% 17%
2010 61 72% 94% 23%
2009 56 66% 90% 27%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2020 7000050 21
  90%
  100%
  10%
7000351 20
  95%
  95%
  0%
2500097 71
  85%
  97%
  13%
2019 7000050 18
  94%
  100%
  6%
7000351 14
  100%
  100%
  0%
2500097 79
  94%
  97%
  4%
1353 30
  0%
  0%
  100%
2018 7000050 17
  100%
  100%
  0%
7000351 16
  100%
  100%
  0%
2500097 61
  61%
  67%
  10%
2017 2500097 79
  85%
  89%
  5%
2016 2500097 59
  88%
  90%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500097 67
  87%
  100%
  13%
2014 2500097 61
  84%
  94%
  11%
2013 2500097 52
  77%
  95%
  19%
2012 2500097 59
  73%
  88%
  17%
2011 2500097 48
  73%
  90%
  19%
2010 2500097 59
  71%
  93%
  24%
2009 2500097 56
  66%
  90%
  27%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2020 7000050 21 5% 14% 62% 10% 0% 10%
7000351 20 10% 10% 45% 30% 5% 0%
2500097 71 4% 0% 27% 54% 3% 13%
2019 7000050 18 33% 28% 33% 0% 0% 6%
7000351 14 7% 14% 71% 7% 0% 0%
2500097 79 1% 4% 58% 30% 3% 4%
1353 30 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 7000050 17 29% 18% 29% 24% 0% 0%
7000351 16 0% 6% 25% 69% 0% 0%
2500097 61 0% 0% 10% 49% 30% 10%
2017 2500097 79 3% 0% 33% 49% 10% 5%
2016 2500097 59 3% 0% 37% 47% 10% 2%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500097 67 1% 10% 31% 43% 0% 13%
2014 2500097 61 0% 7% 31% 46% 5% 11%
2013 2500097 52 2% 6% 33% 37% 4% 19%
2012 2500097 59 0% 3% 22% 47% 10% 17%
2011 2500097 48 2% 2% 23% 46% 8% 19%
2010 2500097 59 7% 14% 24% 27% 5% 24%
2009 2500097 56 5% 13% 25% 23% 7% 27%