Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.63% 86.57%
2021 94.57% 93.31%
2020 93.68% 92.19%
2019 97.43% 99.59%
2018 94.64% 85.24%
2017 92.64% 95.89%
2016 89.66% 86.01%
2015 92.75% 96.28%
2014 89.14% 92.13%
2013 88.56% 90.91%
2012 87.7% 94.16%
2011 92.22% 92.22%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats