Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 123 73.984% 87.5% 15.447%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 86
  69%
  86%
  20%
7000911 19
  79%
  88%
  11%
7001206 18
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 86 1% 1% 33% 34% 12% 20%
7000911 19 0% 32% 47% 0% 11% 11%
7001206 18 17% 6% 72% 0% 6% 0%