Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2503998 1
  100%
  100%
  0%
2500893 18
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500893 31
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2502533 2
  100%
  100%
  0%
2500893 31
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500097 1
  100%
  100%
  0%
2500893 56
  100%
  100%
  0%
2018 2500798 1
  100%
  100%
  0%
2500893 43
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500893 50
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500893 44
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2015 2500798 2
  100%
  100%
  0%
2500893 40
  100%
  100%
  0%
2014 2500893 46
  100%
  100%
  0%
2013 2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500893 51
  100%
  100%
  0%
2012 2500893 23
  100%
  100%
  0%
2011 2500893 6
  100%
  100%
  0%
2010 2500893 7
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503998 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 18 6% 0% 78% 17% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501910 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500893 31 3% 6% 71% 19% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2502533 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 31 3% 0% 48% 48% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500097 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 56 4% 13% 46% 38% 0% 0%
2018 2500798 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 43 2% 0% 58% 40% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 50 2% 0% 46% 52% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500893 44 2% 7% 52% 39% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500798 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 40 5% 0% 65% 30% 0% 0%
2014 2500893 46 4% 9% 63% 24% 0% 0%
2013 2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500893 51 4% 6% 76% 14% 0% 0%
2012 2500893 23 4% 17% 61% 17% 0% 0%
2011 2500893 6 17% 0% 50% 33% 0% 0%
2010 2500893 7 14% 0% 43% 43% 0% 0%