Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 183 24 40
2022 216 33 40
2021 214 32 40
2020 177 39 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 79.15% 76.3%
2021 82.13% 80.41%
2020 86.2% 88.05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats