UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 93% 97% 5%
2021 94% 99% 5%
2020 96% 98% 2%
2019 89% 95% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 4 17 52 25 3
2021 3 15 59 21 1
2020 4 16 58 20 2
2019 3 11 54 27 5
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
105796 Bases per Al Disseny de Projectes d'Intervenció Socioeducativa i Plans d'Igualtat 66 3 17 39 6 0 1 98% 100% 2%
105802 Ciència i Gènere 66 1 1 43 21 0 0 100% 100% 0%
105789 Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats 59 3 5 47 3 0 1 98% 100% 2%
105813 Delicte i Dones 6 0 0 5 0 0 1 83% 100% 17%
105786 Dret Antidiscriminatori 60 2 0 8 38 12 0 80% 80% 0%
105804 Economia i Desigualtat de Gènere 55 3 9 15 22 3 3 89% 94% 5%
105791 Educació i Gènere 56 3 13 31 5 4 0 93% 93% 0%
105795 Eines per a l'Anàlisi Social 58 3 2 31 13 0 9 84% 100% 16%
105816 El Cos Com a Arxiu Cultural 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
105818 El Patrimoni en Clau de Gènere 27 1 11 10 4 0 1 96% 100% 4%
105815 Estudis Culturals amb Perspectiva de Gènere 54 3 13 27 8 0 3 94% 100% 6%
105812 Gènere, Espais i Vida Quotidiana 65 0 6 32 23 0 3 95% 100% 5%
105792 Gènere, Famílies i Institucions Educatives 53 3 28 15 3 2 2 92% 96% 4%
105799 Gènere i Discurs Publicitari 29 0 7 17 3 0 2 93% 100% 7%
105797 Gènere i Mitjans de Comunicació 51 2 6 30 10 3 0 94% 94% 0%
105811 Globalització i Gènere 32 0 0 22 9 0 1 97% 100% 3%
105803 Història Contemporània de les Dones 35 2 3 19 10 0 1 97% 100% 3%
105793 Història del Feminisme en l'Educació 60 3 7 39 3 8 0 87% 87% 0%
105808 Identitat, Diferència i Desigualtat 53 1 2 30 16 0 4 92% 100% 8%
105798 Llengua i Gènere 55 2 5 26 20 1 1 96% 98% 2%
105822 Pràctiques Externes 67 0 50 10 0 3 4 90% 95% 6%
105790 Principis Bàsics d'Antropologia Social i Cultural 56 2 3 37 9 4 1 91% 93% 2%
105794 Principis Bàsics de Sociologia 57 3 1 7 38 0 8 86% 100% 14%
105800 Principis de la Teoria de Gènere 60 3 6 26 12 2 11 78% 96% 18%
105787 Protecció Internacional i Europea Dels Drets de les Dones 54 2 2 19 26 2 3 91% 96% 6%
105819 Psicologia, Salut i Sistema de Gènere 55 2 5 48 0 0 0 100% 100% 0%
105788 Relacions de Gènere en el Dret 53 2 1 38 9 0 3 94% 100% 6%
105810 Relacions de Gènere en les Societats No Occidentals 28 1 0 15 11 0 0 100% 100% 0%
105805 Relacions Laborals, Drets Laborals i Gènere 52 0 0 21 27 0 4 92% 100% 8%
105817 Representacions Socioculturals de la Masculinitat 52 3 6 26 17 0 0 100% 100% 0%
105807 Sociologia del Gènere 55 1 0 26 25 0 3 95% 100% 5%
105801 Teoria i Crítica Feminista 61 3 20 30 3 0 5 92% 100% 8%
105821 Treball de Final de Grau 69 3 37 22 4 0 3 96% 100% 4%
105806 Treball, Economia i Gènere 4 0 0 4 0 0 0 100% 100% 0%
105814 Violències Masclistes 32 2 10 14 3 1 2 91% 97% 6%
105820 Violències Socioafectives i Salut Psicològica 49 0 0 28 20 0 1 98% 100% 2%