Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 240 59 60
2021 323 100 60
2020 361 96 60
2019 353 114 60

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 69%
41
10%
6
14%
8
3%
2
2%
1
2%
1
59
2021 78%
50
9%
6
8%
5
0%
0
0%
0
5%
3
64
2020 78%
52
10%
7
6%
4
1%
1
1%
1
3%
2
67
2019 75%
47
8%
5
11%
7
2%
1
3%
2
2%
1
63