Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 183 24 40
2022 216 33 40
2021 214 32 40
2020 177 39 40

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 81%
21
4%
1
15%
4
0%
0
0%
0
0%
0
26
2022 83%
29
3%
1
11%
4
0%
0
0%
0
3%
1
35
2021 95%
37
3%
1
3%
1
0%
0
0%
0
0%
0
39
2020 90%
38
2%
1
7%
3
0%
0
0%
0
0%
0
42