Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 79.15% 76.3%
2021 82.13% 80.41%
2020 86.2% 88.05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats