UAB

Màster Universitari en Estudis Teatrals

Dades DGU
  • DGU000001302 Màster Universitari en Estudis Teatrals
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 89% 100% 11%
2021 92% 100% 8%
2020 93% 100% 7%
2019 98% 100% 2%
2018 95% 99% 4%
2017 94% 100% 6%
2016 95% 100% 5%
2015 91% 100% 9%
2014 95% 100% 5%
2013 96% 99% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 6 27 62 5 0
2021 1 29 65 5 0
2020 4 35 60 2 0
2019 4 32 53 11 0
2018 5 26 61 6 1
2017 5 24 64 8 0
2016 2 26 56 16 0
2015 3 22 58 18 0
2014 9 26 52 13 0
2013 4 19 56 19 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43156 Arts Escèniques i Altres Arts 16 1 3 10 0 0 2 88% 100% 12%
43157 Crítica i Recepció del Drama Contemporani 6 1 0 3 1 0 1 83% 100% 17%
43158 Història i Historiografia de les Arts Escèniques 16 1 1 10 2 0 2 88% 100% 12%
43152 Laboratori de Direcció d'Actors i Escenificació 21 0 5 14 1 0 1 95% 100% 5%
43153 Laboratori de Dramatúrgia 19 1 6 9 1 0 2 89% 100% 11%
43150 Metodologies d'Anàlisi i Recerca en les Arts Escèniques 19 0 2 14 1 0 2 89% 100% 11%
43159 Metodologies de Recerca de la Dansa 14 1 7 6 0 0 0 100% 100% 0%
43160 Pràcticum 10 1 5 4 0 0 0 100% 100% 0%
43155 Treball de Fi de Màster 18 1 5 7 0 0 5 72% 100% 28%