Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 87.69% 88.83%
2021 91.22% 95.88%
2020 92.38% 93.69%
2019 97.77% 97.8%
2018 94.68% 96.85%
2017 93.33% 95.08%
2016 93.41% 95.34%
2015 88.77% 90.83%
2014 96.01% 97.6%
2013 97.05% 97.05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats