Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 18%
54h
34%
104h
41%
125h
0%
0h
7%
23h
0%
0h
307h
2021 10%
31h
44%
139h
30%
96h
9%
30h
8%
24h
0%
0h
319h
2020 6%
30h
14%
66h
57%
270h
8%
38h
15%
71h
0%
0h
474h
2019 1%
6h
15%
67h
76%
329h
0%
0h
7%
30h
0%
0h
433h
2018 0%
0h
26%
73h
71%
201h
0%
0h
3%
8h
0%
0h
282h
2017 4%
20h
34%
161h
48%
226h
0%
0h
13%
60h
0%
0h
467h
2016 4%
20h
36%
174h
44%
214h
0%
0h
16%
80h
0%
0h
487h
2015 0%
0h
31%
123h
39%
155h
0%
0h
5%
20h
25%
99h
396h
2014 0%
0h
22%
38h
44%
75h
0%
0h
11%
19h
23%
40h
171h
2013 2%
10h
11%
45h
29%
119h
0%
0h
8%
32h
50%
209h
416h