UAB

Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000001180 Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 100% 100% 0%
2017 50% 50% 0%
2016 50% 50% 0%
2015 92% 100% 8%
2014 90% 100% 10%
2013 94% 99% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2018 0 0 50 50 0
2017 0 0 50 0 50
2016 0 0 25 25 50
2015 3 10 63 25 0
2014 1 6 74 20 0
2013 0 16 61 22 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np