Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 75% 75% 0%
2021 27 59.259% 59.259% 0%
2020 38 71.053% 75% 5.263%
2019 44 59.091% 63.415% 6.818%
2018 36 36.111% 38.235% 5.556%
2017 48 62.5% 66.667% 6.25%
2016 42 59.524% 62.5% 4.762%
2015 53 73.585% 73.585% 0%
2014 73 71.233% 71.233% 0%
2013 60 56.667% 56.667% 0%
2012 50 76% 77.551% 2%
2011 30 56.667% 65.385% 13.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500254 36
  75%
  75%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2500254 27
  59%
  59%
  0%
2020 2500254 38
  71%
  75%
  5%
2019 2500254 44
  59%
  63%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500254 36
  36%
  38%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500254 48
  62%
  67%
  6%
2016 2500254 42
  60%
  62%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500254 53
  74%
  74%
  0%
2014 2500254 73
  71%
  71%
  0%
2013 2500254 60
  57%
  57%
  0%
2012 2500254 50
  76%
  78%
  2%
2011 2500254 30
  57%
  65%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500254 36 3% 0% 6% 64% 25% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500254 27 0% 0% 7% 52% 41% 0%
2020 2500254 38 0% 0% 8% 63% 24% 5%
2019 2500254 44 0% 0% 5% 52% 34% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500254 36 0% 0% 8% 28% 58% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500254 48 2% 0% 10% 48% 31% 6%
2016 2500254 42 0% 0% 14% 45% 36% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500254 53 2% 0% 17% 55% 26% 0%
2014 2500254 73 0% 0% 11% 60% 29% 0%
2013 2500254 60 2% 0% 17% 38% 43% 0%
2012 2500254 50 0% 2% 12% 62% 22% 2%
2011 2500254 30 0% 0% 0% 57% 30% 13%