Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 100% 100% 0%
2021 25 100% 100% 0%
2020 24 95.833% 100% 4.167%
2019 28 92.857% 100% 7.143%
2018 18 88.889% 100% 11.111%
2017 22 90.909% 100% 9.091%
2016 21 100% 100% 0%
2015 45 95.556% 100% 4.444%
2014 35 91.429% 96.97% 5.714%
2013 47 100% 100% 0%
2012 33 96.97% 100% 3.03%
2011 18 94.444% 100% 5.556%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500254 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500254 25
  100%
  100%
  0%
2020 2500254 24
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500254 28
  93%
  100%
  7%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500254 18
  89%
  100%
  11%
2017 2500254 22
  91%
  100%
  9%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 21
  100%
  100%
  0%
2015 2500254 45
  96%
  100%
  4%
2014 2500254 35
  91%
  97%
  6%
2013 2500254 47
  100%
  100%
  0%
2012 2500254 33
  97%
  100%
  3%
2011 2500254 18
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500254 14 7% 14% 21% 57% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500254 25 4% 4% 12% 80% 0% 0%
2020 2500254 24 4% 4% 13% 75% 0% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500254 28 4% 14% 21% 54% 0% 7%
1353 48 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2018 2500254 18 6% 22% 33% 28% 0% 11%
2017 2500254 22 5% 5% 27% 55% 0% 9%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500254 21 5% 5% 19% 71% 0% 0%
2015 2500254 45 4% 9% 13% 69% 0% 4%
2014 2500254 35 6% 3% 17% 66% 3% 6%
2013 2500254 47 2% 2% 32% 64% 0% 0%
2012 2500254 33 3% 9% 33% 52% 0% 3%
2011 2500254 18 6% 17% 17% 56% 0% 6%