Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 19 100% 100% 0%
2019 21 95.238% 100% 4.762%
2018 23 100% 100% 0%
2017 8 100% 100% 0%
2016 34 91.176% 100% 8.824%
2015 34 82.353% 84.848% 2.941%
2014 27 81.481% 88% 7.407%
2013 31 96.774% 100% 3.226%
2012 18 94.444% 94.444% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500254 13
  100%
  100%
  0%
2021 2500254 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500254 19
  100%
  100%
  0%
2019 2500254 21
  95%
  100%
  5%
2018 2500254 23
  100%
  100%
  0%
2017 2500254 8
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500254 34
  91%
  100%
  9%
2015 2500254 34
  82%
  85%
  3%
2014 2500254 27
  81%
  88%
  7%
2013 2500254 31
  97%
  100%
  3%
2012 2500254 18
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500254 13 8% 15% 38% 38% 0% 0%
2021 2500254 19 5% 0% 16% 79% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500254 19 5% 5% 21% 68% 0% 0%
2019 2500254 21 5% 10% 43% 38% 0% 5%
2018 2500254 23 4% 13% 26% 57% 0% 0%
2017 2500254 8 13% 13% 25% 50% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500254 34 3% 3% 15% 71% 0% 9%
2015 2500254 34 6% 0% 44% 32% 15% 3%
2014 2500254 27 0% 0% 26% 56% 11% 7%
2013 2500254 31 0% 0% 45% 52% 0% 3%
2012 2500254 18 0% 0% 6% 89% 6% 0%