Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 15 86.667% 92.857% 6.667%
2020 14 78.571% 91.667% 14.286%
2019 12 83.333% 100% 16.667%
2018 12 91.667% 91.667% 0%
2017 16 93.75% 100% 6.25%
2016 37 81.081% 90.909% 10.811%
2015 18 66.667% 66.667% 0%
2014 22 95.455% 95.455% 0%
2013 28 89.286% 92.593% 3.571%
2012 11 90.909% 90.909% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500254 13
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500254 15
  87%
  93%
  7%
2020 2500254 14
  79%
  92%
  14%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2500254 12
  83%
  100%
  17%
2018 2500254 12
  92%
  92%
  0%
2017 2500254 16
  94%
  100%
  6%
2016 2500254 37
  81%
  91%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500254 18
  67%
  67%
  0%
2014 2500254 22
  95%
  95%
  0%
2013 2500254 28
  89%
  93%
  4%
2012 2500254 11
  91%
  91%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500254 13 0% 0% 77% 23% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500254 15 0% 0% 7% 80% 7% 7%
2020 2500254 14 0% 0% 29% 50% 7% 14%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500254 12 0% 8% 33% 33% 0% 17%
2018 2500254 12 17% 0% 17% 58% 8% 0%
2017 2500254 16 0% 13% 25% 56% 0% 6%
2016 2500254 37 5% 3% 16% 57% 8% 11%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500254 18 0% 0% 11% 56% 33% 0%
2014 2500254 22 0% 0% 18% 77% 5% 0%
2013 2500254 28 0% 0% 18% 71% 7% 4%
2012 2500254 11 0% 0% 9% 82% 9% 0%