Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 192 26 40
2022 169 17 40
2021 152 18 40
2020 175 23 50
2019 140 18 50
2018 137 19 50
2017 115 25 60
2016 154 14 60
2015 145 31 60
2014 206 39 60
2013 246 29 60
2012 222 42 80
2011 243 37 80
2010 159 21 60

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 68%
26
16%
6
16%
6
0%
0
0%
0
0%
0
38
2022 75%
30
8%
3
18%
7
0%
0
0%
0
0%
0
40
2021 85%
23
11%
3
4%
1
0%
0
0%
0
0%
0
27
2020 90%
47
8%
4
2%
1
0%
0
0%
0
0%
0
52
2019 85%
41
13%
6
0%
0
2%
1
0%
0
0%
0
48
2018 89%
42
0%
0
11%
5
0%
0
0%
0
0%
0
47
2017 77%
30
10%
4
13%
5
0%
0
0%
0
0%
0
39
2016 76%
29
3%
1
16%
6
0%
0
0%
0
5%
2
38
2015 80%
47
7%
4
10%
6
0%
0
0%
0
3%
2
59
2014 69%
41
10%
6
20%
12
0%
0
0%
0
0%
0
59
2013 83%
53
11%
7
3%
2
0%
0
2%
1
2%
1
64
2012 70%
54
8%
6
21%
16
0%
0
1%
1
0%
0
77
2011 79%
64
6%
5
14%
11
1%
1
0%
0
0%
0
81
2010 84%
61
5%
4
11%
8
0%
0
0%
0
0%
0
73
2009 81%
38
6%
3
13%
6
0%
0
0%
0
0%
0
47