Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 100% 100% 0%
2021 28 100% 100% 0%
2020 33 96.97% 100% 3.03%
2019 26 92.308% 92.308% 0%
2018 21 100% 100% 0%
2017 29 100% 100% 0%
2016 24 95.833% 95.833% 0%
2015 26 100% 100% 0%
2014 27 100% 100% 0%
2013 27 92.593% 92.593% 0%
2012 2 50% 100% 50%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 36
  100%
  100%
  0%
7000415 4
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 2501915 28
  100%
  100%
  0%
7000415 4
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 33
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 26
  92%
  92%
  0%
1353 64
  50%
  50%
  0%
2018 2501915 21
  100%
  100%
  0%
7000415 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2501915 29
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 24
  96%
  96%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 26
  100%
  100%
  0%
2014 2501915 27
  100%
  100%
  0%
2013 2501915 27
  93%
  93%
  0%
2012 2501915 2
  50%
  100%
  50%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 36 6% 3% 39% 53% 0% 0%
7000415 4 25% 0% 0% 75% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2021 2501915 28 4% 14% 61% 21% 0% 0%
7000415 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501915 33 6% 9% 52% 30% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501915 26 8% 8% 62% 15% 8% 0%
1353 64 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2018 2501915 21 0% 5% 57% 38% 0% 0%
7000415 9 11% 11% 67% 11% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501915 29 3% 10% 52% 34% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501915 24 4% 8% 38% 46% 4% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501915 26 4% 19% 50% 27% 0% 0%
2014 2501915 27 0% 4% 19% 78% 0% 0%
2013 2501915 27 4% 4% 11% 74% 7% 0%
2012 2501915 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%