Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 55 81.818% 83.333% 1.818%
2021 54 85.185% 88.462% 3.704%
2020 65 95.385% 95.385% 0%
2019 65 89.231% 90.625% 1.538%
2018 51 98.039% 98.039% 0%
2017 52 86.538% 90% 3.846%
2016 66 93.939% 96.875% 3.03%
2015 79 88.608% 94.595% 6.329%
2014 77 92.208% 94.667% 2.597%
2013 82 93.902% 93.902% 0%
2012 63 90.476% 91.935% 1.587%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 55
  82%
  83%
  2%
7000415 29
  93%
  93%
  0%
2021 2501915 54
  85%
  88%
  4%
7000415 12
  92%
  100%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 65
  95%
  95%
  0%
7000415 20
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 65
  89%
  91%
  2%
7000415 11
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 51
  98%
  98%
  0%
7000415 13
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 52
  87%
  90%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 66
  94%
  97%
  3%
2015 2501915 79
  89%
  95%
  6%
2014 2501915 77
  92%
  95%
  3%
2013 2501915 82
  94%
  94%
  0%
2012 2501915 63
  90%
  92%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 55 2% 4% 25% 51% 16% 2%
7000415 29 0% 10% 45% 38% 7% 0%
2021 2501915 54 0% 2% 37% 46% 11% 4%
7000415 12 25% 25% 25% 17% 0% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 65 0% 2% 35% 58% 5% 0%
7000415 20 15% 15% 55% 15% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501915 65 2% 5% 29% 54% 9% 2%
7000415 11 18% 9% 55% 18% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2501915 51 4% 4% 39% 51% 2% 0%
7000415 13 8% 15% 54% 23% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501915 52 0% 0% 44% 42% 10% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501915 66 5% 11% 38% 41% 3% 3%
2015 2501915 79 5% 4% 37% 43% 5% 6%
2014 2501915 77 0% 4% 39% 49% 5% 3%
2013 2501915 82 2% 2% 28% 61% 6% 0%
2012 2501915 63 2% 3% 35% 51% 8% 2%