Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 82.258% 87.931% 6.452%
2021 74 74.324% 76.389% 2.703%
2020 81 74.074% 75% 1.235%
2019 70 75.714% 77.941% 2.857%
2018 63 84.127% 84.127% 0%
2017 55 67.273% 67.273% 0%
2016 70 84.286% 84.286% 0%
2015 83 87.952% 89.024% 1.205%
2014 80 80% 80% 0%
2013 87 91.954% 91.954% 0%
2012 79 91.139% 94.737% 3.797%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 62
  82%
  88%
  6%
7000415 29
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 74
  74%
  76%
  3%
7000415 18
  83%
  88%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 81
  74%
  75%
  1%
7000415 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 70
  76%
  78%
  3%
7000415 14
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 63
  84%
  84%
  0%
7000415 11
  91%
  91%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2017 2501915 55
  67%
  67%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2501915 70
  84%
  84%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 83
  88%
  89%
  1%
2014 2501915 80
  80%
  80%
  0%
2013 2501915 87
  92%
  92%
  0%
2012 2501915 79
  91%
  95%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 62 2% 2% 15% 60% 11% 6%
7000415 29 14% 0% 45% 41% 0% 0%
2021 2501915 74 0% 0% 8% 65% 23% 3%
7000415 18 22% 0% 28% 33% 11% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 81 0% 0% 4% 70% 25% 1%
7000415 16 6% 0% 56% 38% 0% 0%
2019 2501915 70 1% 1% 19% 54% 21% 3%
7000415 14 0% 0% 57% 43% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2018 2501915 63 0% 0% 8% 76% 16% 0%
7000415 11 0% 0% 36% 55% 9% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2017 2501915 55 0% 2% 16% 49% 33% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2501915 70 6% 0% 16% 63% 16% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2501915 83 2% 0% 17% 69% 11% 1%
2014 2501915 80 3% 1% 10% 66% 20% 0%
2013 2501915 87 1% 0% 11% 79% 8% 0%
2012 2501915 79 5% 1% 32% 53% 5% 4%