Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 31 100% 100% 0%
2021 35 100% 100% 0%
2020 34 97.059% 100% 2.941%
2019 29 96.552% 100% 3.448%
2018 23 100% 100% 0%
2017 22 100% 100% 0%
2016 42 100% 100% 0%
2015 43 97.674% 100% 2.326%
2014 44 100% 100% 0%
2013 38 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 31
  100%
  100%
  0%
7000415 8
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 35
  100%
  100%
  0%
7000415 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 34
  97%
  100%
  3%
7000415 9
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 29
  97%
  100%
  3%
7000415 5
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 23
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 22
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2501915 42
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 43
  98%
  100%
  2%
2014 2501915 44
  100%
  100%
  0%
2013 2501915 38
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 31 6% 6% 58% 29% 0% 0%
7000415 8 0% 25% 25% 50% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2501915 35 3% 6% 49% 43% 0% 0%
7000415 17 6% 0% 41% 53% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 34 6% 0% 38% 53% 0% 3%
7000415 9 0% 0% 89% 11% 0% 0%
2019 2501915 29 7% 0% 76% 14% 0% 3%
7000415 5 0% 0% 20% 80% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501915 23 4% 13% 57% 26% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501915 22 5% 0% 45% 50% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2501915 42 5% 10% 62% 24% 0% 0%
1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501915 43 5% 7% 40% 47% 0% 2%
2014 2501915 44 5% 5% 34% 57% 0% 0%
2013 2501915 38 5% 18% 63% 13% 0% 0%