Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2020 1 100% 100% 0%
2015 9 100% 100% 0%
2013 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 7
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 1
  100%
  100%
  0%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 1
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 9
  100%
  100%
  0%
2013 2501915 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 7 0% 29% 57% 14% 0% 0%
2021 2501915 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
7000415 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2501915 9 11% 0% 56% 33% 0% 0%
2013 2501915 8 13% 0% 63% 25% 0% 0%