Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 59 84.746% 94.34% 10.169%
2021 65 90.769% 96.721% 6.154%
2020 63 74.603% 88.679% 15.873%
2019 69 98.551% 98.551% 0%
2018 73 78.082% 87.692% 10.959%
2017 82 84.146% 87.342% 3.659%
2016 73 72.603% 79.104% 8.219%
2015 72 86.111% 91.176% 5.556%
2014 83 84.337% 88.608% 4.819%
2013 88 81.818% 90% 9.091%
2012 101 80.198% 85.263% 5.941%
2011 89 84.27% 91.463% 7.865%
2010 89 86.517% 93.902% 7.865%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 59
  85%
  94%
  10%
7000415 30
  80%
  86%
  7%
2021 2501915 65
  91%
  97%
  6%
7000415 34
  97%
  100%
  3%
2020 2501915 63
  75%
  89%
  16%
7000415 35
  77%
  84%
  9%
2019 2501915 69
  99%
  99%
  0%
7000415 34
  94%
  94%
  0%
2018 2501915 73
  78%
  88%
  11%
7000415 34
  91%
  91%
  0%
2017 2501915 82
  84%
  87%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 73
  73%
  79%
  8%
2015 2501915 72
  86%
  91%
  6%
2014 2501915 83
  84%
  89%
  5%
2013 2501915 88
  82%
  90%
  9%
2012 2501915 101
  80%
  85%
  6%
2011 2501915 89
  84%
  91%
  8%
2010 2501915 89
  87%
  94%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 59 2% 0% 12% 71% 5% 10%
7000415 30 0% 0% 13% 67% 13% 7%
2021 2501915 65 2% 0% 37% 52% 3% 6%
7000415 34 0% 0% 18% 79% 0% 3%
2020 2501915 63 5% 0% 17% 52% 10% 16%
7000415 35 0% 0% 23% 54% 14% 9%
2019 2501915 69 6% 1% 72% 19% 1% 0%
7000415 34 0% 3% 76% 15% 6% 0%
2018 2501915 73 3% 0% 18% 58% 11% 11%
7000415 34 0% 0% 29% 62% 9% 0%
2017 2501915 82 0% 0% 23% 61% 12% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501915 73 0% 0% 23% 49% 19% 8%
2015 2501915 72 0% 0% 31% 56% 8% 6%
2014 2501915 83 4% 0% 45% 36% 11% 5%
2013 2501915 88 2% 0% 49% 31% 9% 9%
2012 2501915 101 1% 0% 41% 39% 14% 6%
2011 2501915 89 4% 8% 40% 31% 8% 8%
2010 2501915 89 1% 0% 34% 52% 6% 8%