Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 86.667% 86.667% 0%
2021 11 90.909% 90.909% 0%
2020 21 95.238% 95.238% 0%
2018 5 80% 80% 0%
2017 5 100% 100% 0%
2016 10 90% 100% 10%
2015 7 100% 100% 0%
2014 16 93.75% 100% 6.25%
2013 1 100% 100% 0%
2012 2 50% 50% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 15
  87%
  87%
  0%
7000415 2
  50%
  50%
  0%
2021 2501915 11
  91%
  91%
  0%
1353 64
  0%
  0%
  0%
2020 2501915 21
  95%
  95%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2501915 5
  80%
  80%
  0%
2017 2501915 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 10
  90%
  100%
  10%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 7
  100%
  100%
  0%
2014 2501915 16
  94%
  100%
  6%
2013 2501915 1
  100%
  100%
  0%
2012 2501915 2
  50%
  50%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 15 0% 7% 13% 60% 13% 0%
7000415 2 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2021 2501915 11 0% 0% 45% 45% 9% 0%
1353 64 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2501915 21 5% 5% 10% 76% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2501915 5 0% 0% 80% 0% 20% 0%
2017 2501915 5 20% 0% 20% 60% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501915 10 0% 0% 40% 50% 0% 10%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501915 7 14% 0% 71% 14% 0% 0%
2014 2501915 16 0% 19% 56% 19% 0% 6%
2013 2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2501915 2 0% 0% 0% 50% 50% 0%