Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 86.667% 94.545% 8.333%
2021 71 74.648% 80.303% 7.042%
2020 68 75% 82.258% 8.824%
2019 72 91.667% 95.652% 4.167%
2018 55 74.545% 75.926% 1.818%
2017 60 80% 87.273% 8.333%
2016 68 79.412% 90% 11.765%
2015 84 77.381% 83.333% 7.143%
2014 104 71.154% 81.319% 12.5%
2013 84 64.286% 73.973% 13.095%
2012 51 66.667% 72.34% 7.843%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 60
  87%
  95%
  8%
7000415 28
  86%
  86%
  0%
2021 2501915 71
  75%
  80%
  7%
7000415 34
  71%
  75%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 68
  75%
  82%
  9%
7000415 25
  96%
  96%
  0%
2019 2501915 72
  92%
  96%
  4%
7000415 19
  95%
  95%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2501915 55
  75%
  76%
  2%
7000415 24
  88%
  88%
  0%
2017 2501915 60
  80%
  87%
  8%
2016 2501915 68
  79%
  90%
  12%
2015 2501915 84
  77%
  83%
  7%
2014 2501915 104
  71%
  81%
  12%
2013 2501915 84
  64%
  74%
  13%
2012 2501915 51
  67%
  72%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 60 7% 5% 27% 45% 5% 8%
7000415 28 0% 0% 21% 64% 14% 0%
2021 2501915 71 0% 0% 17% 54% 18% 7%
7000415 34 0% 0% 9% 62% 24% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501915 68 1% 3% 9% 60% 16% 9%
7000415 25 8% 0% 36% 48% 4% 0%
2019 2501915 72 3% 4% 54% 28% 4% 4%
7000415 19 11% 5% 47% 26% 5% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2501915 55 4% 2% 18% 49% 24% 2%
7000415 24 0% 4% 8% 75% 13% 0%
2017 2501915 60 0% 0% 20% 55% 12% 8%
2016 2501915 68 3% 3% 15% 59% 9% 12%
2015 2501915 84 1% 1% 11% 64% 15% 7%
2014 2501915 104 3% 1% 14% 53% 16% 13%
2013 2501915 84 4% 2% 15% 43% 23% 13%
2012 2501915 51 4% 4% 10% 49% 25% 8%