Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 92.857% 100% 7.143%
2021 18 100% 100% 0%
2020 18 94.444% 100% 5.556%
2019 12 100% 100% 0%
2018 5 100% 100% 0%
2017 8 100% 100% 0%
2016 15 100% 100% 0%
2015 17 100% 100% 0%
2014 32 96.875% 100% 3.125%
2013 24 95.833% 100% 4.167%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 14
  93%
  100%
  7%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 18
  100%
  100%
  0%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 18
  94%
  100%
  6%
2019 2501915 12
  100%
  100%
  0%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 5
  100%
  100%
  0%
7000415 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2501915 8
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 15
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 17
  100%
  100%
  0%
2014 2501915 32
  97%
  100%
  3%
2013 2501915 24
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 14 7% 14% 57% 14% 0% 7%
7000415 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501915 18 6% 6% 61% 28% 0% 0%
7000415 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501915 18 6% 22% 56% 11% 0% 6%
2019 2501915 12 0% 8% 58% 33% 0% 0%
1353 80 20% 0% 20% 60% 0% 0%
2018 2501915 5 0% 20% 80% 0% 0% 0%
7000415 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2501915 8 0% 0% 88% 13% 0% 0%
2016 2501915 15 0% 7% 40% 53% 0% 0%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2015 2501915 17 0% 6% 65% 29% 0% 0%
2014 2501915 32 0% 3% 88% 6% 0% 3%
2013 2501915 24 0% 25% 67% 4% 0% 4%