Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 47 91.489% 97.727% 6.383%
2021 55 96.364% 100% 3.636%
2020 65 95.385% 100% 4.615%
2019 69 97.101% 98.529% 1.449%
2018 50 76% 79.167% 4%
2017 50 90% 93.75% 4%
2016 60 93.333% 96.552% 3.333%
2015 71 97.183% 97.183% 0%
2014 80 93.75% 97.403% 3.75%
2013 102 92.157% 96.907% 4.902%
2012 47 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501915 47
  91%
  98%
  6%
7000415 28
  100%
  100%
  0%
2021 2501915 55
  96%
  100%
  4%
7000415 26
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501915 65
  95%
  100%
  5%
7000415 13
  100%
  100%
  0%
2019 2501915 69
  97%
  99%
  1%
7000415 19
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2501915 50
  76%
  79%
  4%
7000415 16
  75%
  75%
  0%
2017 2501915 50
  90%
  94%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501915 60
  93%
  97%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2501915 71
  97%
  97%
  0%
2014 2501915 80
  94%
  97%
  4%
2013 2501915 102
  92%
  97%
  5%
2012 2501915 47
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501915 47 4% 2% 66% 19% 2% 6%
7000415 28 0% 7% 54% 39% 0% 0%
2021 2501915 55 2% 0% 60% 35% 0% 4%
7000415 26 12% 4% 69% 15% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501915 65 2% 6% 55% 32% 0% 5%
7000415 13 23% 15% 46% 15% 0% 0%
2019 2501915 69 4% 0% 49% 43% 1% 1%
7000415 19 5% 0% 47% 47% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501915 50 4% 0% 26% 46% 20% 4%
7000415 16 0% 0% 56% 19% 25% 0%
2017 2501915 50 4% 0% 34% 52% 6% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501915 60 0% 3% 30% 60% 3% 3%
1353 48 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2015 2501915 71 3% 7% 25% 62% 3% 0%
2014 2501915 80 1% 1% 20% 71% 3% 4%
2013 2501915 102 3% 5% 29% 55% 3% 5%
2012 2501915 47 4% 4% 21% 70% 0% 0%